Benvinguts | Welcome

El Seminari Permanent de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona és un fòrum on presentem i comentem treballs, projectes, articles, esborranys, o simplement idees dins l’àmbit de la filosofia del dret, en sentit ampli.

Són benvingudes les contribucions de professors, estudiants, activistes, i qualsevol altre  professional del dret o de disciplines relacionades. La participació és oberta a tota persona interessada.

Com a regla general, les sessions duren uns 90 minuts: uns 30 minuts de ponència, seguida d’uns 60 minuts de discussió (amb el contraponent, si n’hi ha, i en tot cas amb la resta d’assistents).

Si teniu propostes o sugerències, o voleu ser inclosos a la llista de distribució on anunciem regularment les ponències i compartim els texts, ens podeu enviar un missatge a maris.kopcke@ub.edu

linia_torta6.JPG

The Permanent Seminar in Philosophy of Law at the University of Barcelona is a forum for presenting and discussing work in progress, including draft papers, projects, or just ideas, in the philosophy of law broadly understood.

We host contributions by faculty, students, activists, and any other professional in the field of law or relevant disciplines. Anyone interested is welcome.

As a general rule, sessions last about 90 minutes: some 30 minutes for the talk, and about  60 minutes for discussion (with the respondent, if any, and in any case with the audience).

If you have a proposal or suggestion, or would like to be added to our mailing list to receive regular information about our talks, including draft texts, please contact us at maris.kopcke@ub.edu